Memcmp

lmmilewski
int memcmp( const void* ptr1, const void* ptr2, size_t num );

Funkcja memcmp Porównuje num pierwszych bajtów z bloku pamięci wskazywanego przez ptr1 z odpowiednimi bajtami z bloku wskazywanego przez ptr2.

Paramerty:<dl><dt>ptr1</dt><dd>Wskaźnik do pierwszego bloku pamięci.</dd>

<dt>ptr2</dt><dd>Wskaźnik do drugiego bloku pamięci.</dd><dt> num</dt><dd>Ilość porównywanych bajtów</dd></dl> Zwracana wartość: 0 Jeżeli oba fragmenty pamięci są identyczne, zaś w przeciwnym przypadku wartość wskazującą który z nich jest większy (w sensie leksykograficznym).

Przykład:

```cpp #include <stdio.h> #include <string.h> int main(void) { // 2 bloki pamięci char t1[] = "Ala ma kota"; char t2[] = "Ala ma psa"; printf("Pierwszy blok:%s\nDrugi blok:%s\n", t1, t2); // testujemy odpowiednie kawałki blokow if (memcmp(t1, t2, 6) == 0) printf("Pierwsze 6 bajtów jest takich samych\n"); if (memcmp(t1, t2, 10) == 0) printf("Oba bloki pamieci sa takie same\n"); else if (memcmp(t1, t2, 10) > 0) printf("Pierwszy blok jest później słowniku\n"); else printf("Drugi blok jest później w słowniku\n"); return 0; } ```

0 komentarzy