Atan

Coldpeer
double atan(double x);

Funkcja atan() zwraca wartość funkcji odwrotnej do tangensa dla argumentu x, podaną w radianach.

Przykład

#include <iostream>
#include <math.h>

int main()
{
  std::cout << atan(5); // program wyświetli: 1.3734
  system("pause");
}

Zobacz też:

0 komentarzy