Asctime

coffeinka
char *  asctime ( const struct tm * tmptr );

Funkcja konwertuje strukturę Tm na łańcuch. Zwracany String ma format Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy.

Parametry:<dl><dt>tmpr</dt><dd>Wskaźnik na strukturę tm, do przekonwertowania</dd></dl>

Przykład

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <time.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   time_t seku; 
   time(&seku);
   struct tm *e;
   e=localtime(&wsk_sekund);
   cout<<asctime(e);
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Zobacz też:

0 komentarzy