Select

`<select>`

Tworzy rozwijaną listę.

Zobacz też: Form, Option, Optgroup

Przykład użycia

<select> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> <option value="xml">XML</option> <option value="php">PHP</option> </select>


<select>
  <option value ="cpp">C++</option>
  <option value ="delphi">Delphi</option>
  <option value ="xml">XML</option>
  <option value ="php">PHP</option>
</select>

<h2>Opcjonalne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/disabled]] - wyłącza listę rozwijaną
* [[(X)HTML/Atrybuty/multiple]] - umożliwia wybieranie wielu pozycji jednocześnie
* [[(X)HTML/Atrybuty/name]] - unikatowa nazwa listy
* [[(X)HTML/Atrybuty/size]] - ilość widocznych elementów

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang
* [[(X)HTML/Atrybuty/accesskey]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/tabindex]]

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onfocus]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onblur]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onchange]]

0 komentarzy